Firemní/podnikový účet

Je důležité zmínit, že použití firemní platební metody k vložení financí na osobní obchodní účet je v rozporu s našimi obchodními podmínkami. Nicméně umožňujeme založení firemního obchodního účtu. Chcete-li si založit firemní účet, bude po Vás požadována dobře čitelná kopie následujících dokumentů:

  • ověřená kopie zápisu do obchodního rejstříku
  • ověřená kopie osvědčení o sídle
  • ověřená kopie osvědčení ředitelů a tajemníka
  • ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku
  • ověřená kopie zakládací listiny
  • ověřená kopie cestovních pasů nebo občanských průkazů všech osob, které mají oprávnění jednat a podepisovat jménem právnické osoby
  • ověřená kopie cestovního pasu nebo občanského průkazu skutečného vlastníka
  • prohlášení skutečných vlastníků právnické osoby, pokud se liší od podílníků
  • ověřená kopie bankovního výpisu nebo účtu za služby, kde uvedená adresa musí odpovídat adrese uvedené ve smlouvě.
  • Kromě těchto dokumentů můžeme požadovat další, např. potvrzení od banky, právní firmy, advokáta atd., který má obchodní vztahy s klientem

Pokud podílník (podílníci) nebo jeden z ředitelů představuje společnost, jsou pro každou firmu požadovány všechny dokumenty zmíněné výše vedoucí ke konečným skutečným vlastníkům (UBO).

Doklady totožnosti zahrnují oficiální identifikační doklady s fotografií, řidičský průkaz nebo cestovní pas.

Doklad bydliště může být faktura za služby vydaná v posledních 3 měsících.

V případě jakýchkoli otázek se na nás neváhejte co nejdříve obrátit.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0