Co je to platný doklad totožnosti?

Abyste ověřili svůj účet, jste povinni poskytnout nám jasnou fotografickou kopii nebo sken přední i zadní strany Vašeho státem vydaného dokladu totožnosti. Může se jednat o cestovní pas, řidičský průkaz nebo občanský průkaz.

Doklad totožnosti musí obsahovat:

  • Celé jméno
  • Datum narození
  • Platné datum vypršení platnosti
  • Fotografii
  • Národnost
  • Razítko/podpis potvrzující, že doklad byl vydán státním úřadem.

Upozorňujeme, že všechny výše uvedené údaje musí být viditelné.

Tým pro dodržování předpisů kontroluje všechny zaslané dokumenty a obrátí se na Vás, pokud bude nějaký dokument chybět, bude nečitelný nebo nevhodný.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 1 z 1