Jaké jsou platné kopie/dokumenty kreditní karty?

Abyste ověřili svůj účet, jste povinni poskytnout nám jasnou kopii nebo sken přední i zadní strany Vaší kreditní karty, kterou jste si u společnosti Trade360 zaregistrovali.

Abychom zajistili vaše soukromí a bezpečí:

na přední straně:
Skryjte prvních 12 číslic: viditelné musí být pouze poslední čtyři číslice vaší kreditní karty, datum vypršení platnosti a jméno držitele karty.
Na zadní straně:
Můžete zakrýt třímístný kód CVV (musíme vidět poslední 4 číslice zobrazené na přední straně karty).
Příklad:

CREDIT-CARD.png


Důležité: Veškeré vaše informace budou uchovány na našich zabezpečených serverech po dobu naší spolupráce. Společnost Trade360 nicméně používá šifrovací systémy SSL, které chrání vaše osobní údaje a informace o kreditní kartě.

Tým pro dodržování předpisů kontroluje všechny zaslané dokumenty a okamžitě se na Vás obrátí, pokud bude nějaký dokument chybět, bude nečitelný nebo nevhodný.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 2 z 2