Proč byl můj vklad zamítnut?

  • Zamítnutí kreditní karty a problémy s vklady mohou běžně souviset s následujícím:
    Nesprávné platební údaje: Nesprávné číslo kreditní karty nebo datum vypršení platnosti. Své platební údaje můžete ověřit nebo použít alternativní platební metodu nebo kreditní kartu.
  • Nedostatek financí: bankovní pojem, který znamená, že na účtu nemáte dostatek financí, abyste platbu pokryli.
  • Karta s vypršenou platností: Máte kartu, která už není funkční (vypršela doba její platnosti). Můžete použít jinou platební metodu nebo kreditní kartu.
  • 3D kód: Než dokončíte vklad, obdržíte na telefon/e-mail kód, který umožní dokončení platby. Tento proces je známý jako „3D secure“.
  • Povinné OTP: OTP neboli jednorázové heslo je heslo, které je platné pouze pro jedno přihlášení nebo transakci, a to v rámci počítačového systému či jiného digitálního zařízení. OTP je automaticky vygenerován a zaslán pro ověření prostřednictvím SMS.
  • Překročený limit: Každá kreditní karta má limit, který nesmíte překročit. Řešení je jednoduché: pravidelně si kontrolujte zůstatek na účtu, abyste přesně věděli, kolik peněz máte k dispozici.
  • Překročený limit činností: Pokud je omezen počet transakcí, které můžete provést v rámci určitého období, pak vaše vydávající banka transakci zamítne, došlo-li k překonání tohoto limitu. 

Všechny důvody uvedené výše vám mohou poskytnout obecnou představu, proč došlo k zamítnutí vaší transakce. Obecná představa vám však problém nevyřeší.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 4 z 5