Proč jsem hned po otevření obchodní pozice ve ztrátě?

Ztráta, kterou vidíte při otevření pozice, představuje spread brokera.

Spread je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou aktiva. Jakmile trh překročí spread ve směru vašeho obchodu, zbytek je zisk.

Když otevřete pozici BUY (LONG), učiníte tak za vyšší cenu ASK (SELL) a uzavřete ji za nižší cenu BID (BUY); naopak, když otevřete pozici SELL (SHORT), budete otevírat za nižší cenu BID a uzavírat za cenu ASK.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 4 z 4