Jaki jest poprawny dokument tożsamości?

Aby zweryfikować Twój rachunek, masz obowiązek dostarczyć do nas wyraźną kopię lub skan przodu i tyłu Twojego urzędowego dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem.
Może to być Twój: ważny paszport, prawo jazdy lub dowód osobisty.

Dokument identyfikacyjny musi zawierać:

  • Imię i nazwisko
  • Datę urodzenia
  • Obowiązującą datę ważności
  • Zdjęcie
  • Narodowość
  • Pieczątkę/podpis świadczący o tym, że jest to dokument urzędowy.

Zwróć uwagę na to, że nie można zakrywać żadnych z powyższych informacji.

Zespół ds. zgodności sprawdza wszystkie przedstawione do wglądu dokumenty i zatwierdza Twój rachunek lub powiadamia o brakach, nieczytelności lub ich nieodpowiedniości.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1