Jakie są poprawne skany karty kredytowej / dokumenty?

Aby zweryfikować Twój rachunek, masz obowiązek dostarczyć nam wyraźną kopię lub skan przodu i tyłu każdej karty kredytowej zarejestrowanej w Trade360.

Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo i prywatność:

Z przodu:
Należy zakryć pierwsze 12 cyfr: wyłącznie 4 ostatnie cyfry numeru karty kredytowej, pełne imię i nazwisko właściciela karty oraz data ważności karty muszą pozostać widoczne.
Z tyłu:
Możesz zakryć też ostatnie trzy cyfry kodu CVV (musismy widzieć odbicie 4 ostatnich cyfr widocznych z przodu karty).
Przykład:

CREDIT-CARD.png


Ważne: Przez okres trwania naszej relacji biznesowej wszystkie Twoje informacje będą przechowywane na naszych zabezpieczonych serwerach. Jednakże Trade360 wykorzystuje protokół szyfrowania SSL, który chroni wszystkie Twoje dane osobowe i dane karty kredytowej.

Zespół ds. zgodności sprawdza wszystkie przedstawione do wglądu dokumenty i zatwierdza Twój rachunek lub powiadamia o brakach, nieczytelności lub ich nieodpowiedniości.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 2