Jakie jest poprawne poświadczenie adresu zamieszkania?

Aby zweryfikować Twój rachunek, masz obowiązek dostarczyć nam poświadczenie adresu zamieszkania.

Czym jest Poświadczenie adresu zamieszkania?

Oficjalny dokument wystawiony w ciągu ostatnich trzech miesięcy, wyraźnie przedstawiający Twoje:

 • Imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • datę wydania (w ciągu ostatnich 3 miesięcy)
 • nazwę instytucji wydającej z jej oficjalnym logo

Możesz przekazać wydruk dokumentu lub dokument w formie cyfrowej (dokument online).


Jakie dokumenty są akceptowane?

 • Bieżące rachunki za media: energię elektryczną, wodę, telefon, internet, gaz.
 • Bieżący wyciąg bankowy lub wyciąg z karty kredytowej/debetowej.
 • Zaświadczenia podatkowe.
 • Dokument sadowy (taki jak poświadczenie ważności testamentu)
 • Ostatni dowód posiadania prawa do pobierania zasiłków od urzędów krajowych lub lokalnych (w tym dodatek mieszkaniowy, zasiłek na podatek komunalny, ulgi podatkowe, renta państwowa, dodatki na edukację lub inne dodatki)
 • Dokument ubezpieczeniowy


Jakie dokumenty nie są akceptowane?

 • Dokumenty dot. emerytury lub wynajmowania pokoju w hotelu
 • Paragony
 • Faktury za zakup towarów
 • Rachunki napisane ręcznie

Zespół ds. zgodności sprawdza wszystkie przedstawione do wglądu dokumenty i zatwierdza Twój rachunek lub powiadamia o brakach, nieczytelności lub ich nieodpowiedniości.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 2