Czy udzielacie informacji osobom trzecim? W jaki sposób dbacie o to, aby dane były bezpieczne?

Inwestorzy Trade360 w każdej chwili mogą liczyć na przejrzystość i bezpieczeństwo informacji, a także na dostęp do możliwości odzyskiwania danych. Jako jeden z czołowych brokerów online oferujemy najbardziej zaawansowany poziom bezpieczeństwa informacji i pod żadnym pozorem nie udostępniamy wspomnianych informacji osobom trzecim. Zgodnie z naszą Polityką Prywatności i warunkami naszego organu regulacyjnego, wszystkie informacje dot. inwestorów są szyfrowane przy użyciu najnowszych protokołów i technologii i w bezpieczny sposób przechowywane na serwerach chronionych zaporą sieciową. Dodatkowo mamy prawny obowiązek przechowywania wszystkich informacji dotyczących klientów, w tym dzienników transakcji i pozycji przez okres co najmniej 7 lat od momentu usunięcia rachunku — zgodnie z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczaniu finansowania terroryzmu.

Aby uzyskać więcej informacji o bezpieczeństwie Twoich danych, odwiedź nasze linki: „Bezpieczeństwo strony” i „Środki są bezpieczne”.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0